DrikkekartongGlassemballasjeMetallemballasjePlastemballasjeKartong

Matemballasje

Sorteres som Drikkekartong, Glassemballasje, Metallemballasje, Plastemballasje eller Kartong i

Greit å vite

  • Emballasje som har inneholdt farlige stoffer leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon.

  • Drikkekartonger sorteres sammen med papiret. Korken kan sitte på.

  • Skriv navn og telefonnummer på kartongen eller kubben, og bli med i returkartonglotteriet. Fire ganger i året blir det trukket ut én gevinst på 100.000 kr, og 30 gevinster på 10.000 kr. 

  • Plastemballasjen er klar for sortering når det ikke er matrester eller andre produktrester igjen.