Hvorfor er det viktig å gjenvinne metallemballasje?

Å gjenvinne metallemballasje gir

  • Uendelige gjenvinningsmuligheter. Aluminium blir ikke ødelagt etter vi har brukt den og kan smeltes om i det uendelige. 
  • Redusert etterspørsel etter råstoffene metallemballasjen lages av (bauksitt og jernmalm). Disse råstoffene hentes ut fra gruver, en prosess som gir store klimagassutslipp og ødelegger naturområder. 
  • Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp. Å lage noe av gjenvunnet aluminium krever bare 5% av energien som trengs for å utvinne og produsere aluminium.
Aluminium kan smeltes om i det uendelige. 

Hvordan gjenvinnes metallemballasjen?

Metallemballasje leveres på returpunkter eller i egen beholder hjemme. Metallemballasjen sorteres de aller fleste steder i samme beholder som glassemballasjen. Etter at glass- og metallemballasjen er hentet fra returpunkt eller hjemme, sendes den til et av verdens mest moderne sorteringsanlegg i Fredrikstad.  

På gjenvinningsanlegget blir emballasjen sortert og bearbeidet for videre bruk. Det starter med at metallemballasjen blir sendt inn i anlegget på et bånd. Det brukes ulike teknologier for å sortere de ulike materialene fra hverandre. Magneter brukes for å ta ut hermetikkbokser av stål. Aluminium, som ikke er magnetisk, sorteres ut av en virvelstrømsmagnet.

Stål og aluminium samles i hver sine binger. Papir og plast, som ikke er ønskelig å ta med videre, renses ut. 

Stål og aluminum sendes så videre til anlegg som presser materialene sammen i bunter. Metallet blir solgt og sendt til omsmelting i Norge og Europa. Det gjenvunnede metallet brukes på lik linje med metaller utvunnet fra grunn av. 

Hva blir metallemballasjen til? 

Metallemballasje gjenvinnes og selges videre. Disse råvarene kan bli til alle mulige produkter av metall. Som ny metallemballasje – hermetikkbokser og makrell i tomat, sykler, bildeler og armeringsjern.