Hvorfor er det viktig å gjenvinne kartong og papir?

Å gjenvinne papir og kartong gir

  • Reduksjon i bruk av vann. Vi bruker mindre vann i produksjon av kartong og papir når vi bruker gjenvunnede materialer, sammenlignet med å å lage papir helt fra grunnen av.
  • Reduksjon av energibruk og klimagassutslipp. Vi bruker om lag ¼ av energien hvis vi bruker gjenvunnede ressurser, sammenlignet med å hente ut nye ressurser for å produsere papir og kartong. 
  • Bevaring av skog. Når vi gjenvinner brukt papir slipper vi å hente ut nye råvarer fra skogområder. Det er en liten bit skog i all papir og gjenvinner vi ett tonn papp sparer vi ca 14 trær. 
Foto: Michael Schwarzenberger, Pixabay

Hvordan gjenvinnes kartong og papir?

Papir og kartong sorteres og blir hentet hjemme hos deg. Etter at papir og kartong er hentet, blir det fraktet videre til ulike sorteringsanlegg i Norge.

På sorteringsanlegget blir det som ikke er kartong og papir, eller er grisete, skilt ut før det blir sendt videre til materialgjenvinning. 

I gjenvinningsprosessen blir kartong og papir revet opp i små biter. Deretter blir de små papirbitene blandet med vann, og blir en grøtaktig blanding. Trykksverten blir fjernet (“de-ink” prosess). Etter tromlingen siles massen, slik at stifter, limrester belegg og lignende fjernes. Det som siles ut, blir gjenvunnet til energi og brukt i gjenvinningsprosessen.

I papirmaskinen fordeles massen jevnt ut over en duk. Vannet renner av og presses ut før papiret går videre til tørking. Fibrene blir da igjen og blir til nytt papir på store ruller, som selges videre og brukes til å lage nye papirprodukter.

Foto: LOOP Verktøykassa

Hva blir kartong og papir til? 

Kartong og papir du sorterer blir til råstoff som brukes i nye produkter som pizza- og pastaesker og aviser.