Hvorfor er det viktig å gjenvinne drikkekartonger?

Å gjenvinne drikkekartonger gir

  • Bevaring av skog. Det er en liten bit skog i alt som er papir og gjenvinner vi ett tonn papir sparer vi ca 14 trær. 
  • Lavere energibruk. Når vi gjenvinner papir brukes bare ¼ av energien som trengs for lage papir av helt nytt trevirke.
  • Lavere klimagassutslipp. For hvert tonn drikkekartong som gjenvinnes sparer vi 684 kg Co2, like mye energi som trengs for å kjøre 3,5 km med bil.
Det er en liten bit skog i alt som er papir

Hvordan gjenvinnes drikkekartongene?

Alle kommuner i Norge har en ordning for innsamling av drikkekartonger. I de fleste kommuner sorteres drikkekartongene sammen med papp og papir. 

Etter at du har sortert, blir kartongene fraktet til et sorteringsanlegg. Der blir de sortert ut og presset sammen. De utsorterte drikkekartongene blir da sendt til gjenvinning i Sverige (Fiskeby Board i Norrköping) med tog eller returtransport.

Når kartongene ankommer anlegget blir de først sendt inn i en maskin som kutter de opp i mindre biter. Bitene blir sendt videre til en trommel, der de legges i vann til det løser seg opp til en papirsuppe. Suppen blir silt slik at plast-/aluminiumsbelegg, korker og lokk skilles fra fiberen. Belegg, korker og lokk blir utnyttet til energi på gjenvinningsanlegget.

Fibersuppen blir dampet og presset i flere trinn for å fjerne alt vannet. Til slutt blir fibrene presset sammen til digre ruller med 100% resirkulert papir vi kan lage nye produkter av.  

Hva blir drikkekartongene til? 

Drikkekartongene blir til nye produkter laget av resirkulert kartong, som kartonger til pizza- og frokostblandinger og kontormateriell.