Hvorfor er det viktig å gjenvinne plastemballasje?

Etterspørselen etter plast, og ikke minst gjenvunnet plast, er økende på verdensbasis, og fokus på gjenvinning og resirkulerte råvarer øker. Å gjenvinne plastemballasje gir

  • Redusert bruk av olje. For hver kg plast som resirkuleres, sparer vi to kilo olje.
  • Reduserte klimautslipp. Når vi sorterer og gjenvinner én kilo plastemballasje, sparer vi rundt 2,6 kg CO2 sammenlignet med å lage plast fra ny olje. Det tilsvarer 13 km kjøring med bensinbil.
  • Redusert energibruk. For hver kg plastemballasje som resirkuleres, sparer vi rundt 13 kwh. Det er like mye energi som trengs for å lade en moderne smarttelefonen rundt 1300 ganger.
Plastemballasjen blir gjenvunnet til nye produkter.

Hvordan gjenvinnes plastemballasjen?

Plastemballasje sorteres hos de aller fleste i egen dunk eller pose. Etter at plastemballasjen er hentet, fraktes den til lokale anlegg hvor plasten blir presset i baller slik at den tar minst mulig plass når den skal fraktes videre. 

All kildesortert plastemballasje blir sendt til gjenvinning i europeiske land. Rundt ¾ sendes til Tyskland. Tog og biler som har fraktet varer til Norge, tar med seg plastemballasjen, i steden for at de er tomme når de kjører tilbake. Tog velges foran bil der det er mulig. Slik blir miljøbelastningen med å frakte plastemballasje liten i forhold til miljønytten av gjenvinningen.

Når plasten ankommer sorteringsanleggene blir plasten sortert i ulike kvaliteter. Det blir brukt tromler, sikter og infrarød teknologi for å sortere plasten etter egenskaper og smeltepunkt. Samtidig fjernes andre materialer og plast som ikke egner seg til gjenvinning. 

Etter sortering blir plasten kvernet, vasket og tørket for å fjerne etiketter og lim. Til slutt smeltes plasten og omformes til små plastkorn (ofte omtalt på fagspråket som pellets eller granulat). Dette er råvaren som selges videre for å lage nye produkter av gjenvunnet plast. Etiketter, produktrester og ikke gjenvinnbar emballasje blir sortert ut og brukt til energi i gjenvinningsprosessen.

Hva blir plastemballasjen til?

Plastemballasje som gjenvinnes blir til nye plastprodukter. Som for eksempel plastposer, avfallssekker, bokser/kasser, rør/slanger og ulike plastprodukter.