Hva vil du kildesortere?

For bedrifter: sortere.no/bedrift

Hva betyr merkene på emballasjen?

Emballasje i kartong 3-2

Hvilke merker på emballasjen forteller deg hvordan du skal sortere? Og hvilke merker sier egentlig ikke noe om hvordan du skal sortere?

Plastparadokset

Plastparadokset

Samtidig som plastemballasje skader dyr og natur, redder den mat og kutter klimagassutslipp. Vi diskuterer det mest omtalte materialet vi har, den geniale og grusomme plasten.

Smarte løsninger

Gode vaner starter med et godt system. Har alle typer avfall sin faste plass, går kildesorteringen (nesten) av seg selv.

Hva er poenget med kildesortering?

Hva er poenget med kildesortering? Ta vare på ressursene

Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, og er det egentlig noen vits i å kildesortere?