Hva vil du kildesortere?

For bedrifter: sortere.no/bedrift

Nytt år – nye muligheter!

Gode vaner starter med et godt system. Har alle typer avfall sin faste plass, går kildesorteringen (nesten) av seg selv.

Plastparadokset

Plastparadokset

Samtidig som plastemballasje skader dyr og natur, redder den mat og kutter klimagassutslipp. Vi diskuterer det mest omtalte materialet vi har, den geniale og grusomme plasten.

Slik gjør du det

Hvor ren skal emballasjen være? Hva skal sorteres hvor? Hvor leverer jeg batterier og elektrisk avfall? Hvor panter jeg på farten? Slik gjør du det!

Hva er poenget med kildesortering?

Hva er poenget med kildesortering? Ta vare på ressursene

Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, og er det egentlig noen vits i å kildesortere?