Hva vil du kildesortere?

For bedrifter: sortere.no/bedrift

Rydder du eller pusser opp nå?

leie container 3-2

Det er begrenset kapasitet på gjenvinningsstasjoner i forbindelse med koronaviruset. Har du mye avfall, er et alternativ å leie egen container eller avfallssekk.

Mer avfall enn normalt hjemme?

Det enkleste grepet for å redusere restavfallet hjemme, er å sortere mer. Da fylles den dunken opp saktere. Vi har samlet et knippe slik-gjør-du-det-tips som gjør sorteringen litt enklere.

Smarte løsninger

Gode vaner starter med et godt system. Har alle typer avfall sin faste plass, går kildesorteringen (nesten) av seg selv.

Hva er poenget med kildesortering?

Hva er poenget med kildesortering? Ta vare på ressursene

Hva skjer med søpla vi sorterer, hvorfor er ikke kildesorteringen lik over hele landet, og er det egentlig noen vits i å kildesortere?