hva vil du sortere?

Hvordan gjenvinnes batterier?

Hvert hjem i Norge har i snitt rundt 70 batterier i ulik elektronikk og elektrisk utstyr, og disse inneholder mange ulike sjeldne og verdifulle råstoff.

Hjelp til sorteringen