Hvorfor er det viktig å gjenvinne glassemballasje?

Å gjenvinne glassemballasje gir

  • Uendelige gjenvinningsmuligheter. Glass kan gjenvinnes uendelig mange ganger. Det vil si at vi kan fortsette å lage nye glassprodukter av samme gjenvunnet glass til evig tid. 
  • Redusert etterspørsel etter sand. Glass er laget av smeltet sand, som er en begrenset ressurs vi bruker mye mer av i dag enn naturen klarer å lage ny.
  • Reduserte klimagassutslipp. Å lage noe av gjenvunnet glassemballasje krever bare 41% av energien som trengs for å utvinne og produsere glass fra bunnen av.
Glass egner seg svært godt som matemballasje og kan gjenvinnes uendelig mange ganger.

Hvordan gjenvinnes glassemballasjen?

Glassemballasje leveres til returpunkt eller i egen beholder hjemme. Glassemballasjen samles i de aller fleste kommuner i samme beholder som metallemballasje. Etter at glass- og metallemballasjen er hentet fra returpunkt eller samlet inn fra husholdninger, sendes det til et av verdens mest moderne gjenvinningsanlegg i Fredrikstad

På gjenvinningsanlegget blir emballasjen sortert og bearbeidet for videre bruk. Det starter med at emballasjen blir sendt inn i anlegget på et bånd. Inne på anlegget brukes det magneter for å sortere glass- og metallemballasje fra hverandre. De tykkeste glassbitene knuses.

Det brukes optisk sortering for å sortere glassemballasjen. Dette betyr at det lyses gjennom hver eneste glassbit og glasset blir sortert etter farge; klart, grønt og brunt glass. 

Hva blir glassemballasjen til? 

Den sorterte glassemballasjen selges videre til glassverk i Europa som smelter glasset om til nye produkter, som: 

  • Ny glassemballasje 
  • Glassflasker
  • Syltetøyglass

De aller minste glassbitene blir brukt til å lage Glasopor, som benyttes til for eksempel isolasjon til hus/vei og byggeblokker. På denne måten blir 100% av det utsorterte glasset materialgjenvunnet.