hva vil dere sortere?

Programmet Sortere på jobb hjelper dere å innføre en velfungerende kildesorteringsløsning, samtidig som dere oppfyller lovpålagte krav.

5 steg for å lykkes med kildesorteringen

Programmet Sortere på jobb hjelper dere å innføre en velfungerende kildesorteringsløsning, samtidig som dere oppfyller lovpålagte krav.

Kildesortering på jobb

Bestill Sorteringsmerker

Bestill Sorteringsmerker

Ta i bruk den nasjonale merkeordningen for kildesortering i bedriften.

Slik sorterer dere ulike typer avfall på arbeidsplassen