På LOOP Miljøskole finner dere som jobber på skoler og i barnehager gratis undervisningsressurser om bærekraft for alle alderstrinn.

På den digitale undervisningsportalen finnes variert materiell, som undervisningsfilmer, fysiske hefter, digitale undervisningsopplegg, interaktive artikler, oppgaver og uteaktiviteter. Undervisningsressurser fra LOOP Miljøskole er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter.

Lær barn og unge om å leve bærekraftig og ta vare på naturressursene.
Alt materiellet er gratis og tilpasset nye kompetansemål.

Finn undervisningsressurser som passer deg 

På LOOP Miljøskole finner du opplegg for ulike typer fag og tema, i tillegg at du kan filtrere ut fra type undervisningsressurser og varighet. Du finner også fiks ferdige skoletimer

Velg hvilket nivå du underviser på: 

Sortere og LOOP Miljøskole drives av LOOP – stiftelsen for kildesortering og gjenvinning.