Plastemballasje

Plastemballasje er en samlebetegnelse på ulike plasttyper som blir brukt i næringslivet.

Å kaste plastemballasje i restavfallet er dyrt og tungvint fordi man mister muligheten til å gjenvinne verdifulle ressurser, samtidig som kostnadene for avfallshåndtering stiger.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Plastemballasje på jobb

 1. De ulike plastemballasjetypene anbefales å sorteres hver for seg.
 2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve plastemballasjen er gratis å levere. Dette gjelder for følgende kategorier:
 • Hardplastemballasje
 • PP-sekker
 • EPS-emballasje
 • Folie fra handel og industri
 • Laminater
 • PP-folie


Typiske produkter dere sorterer som plastemballasje:

 • Folie fra næringslivet (plastfolie, laminater, PP-folie o.l.) 
 • Hardplastemballasje (flasker, kanner, brett mm)
 • PP-sekker (vevd plastsekk)
 • EPS emballasje (Isopor)


Typiske produkter dere ikke sorterer som plastemballasje:

 • EPS (Isopor) som ikke er emballasje, f.eks byggisolasjon
 • Presenninger
 • PVC plast
 • Rundballefolie
 • Fiberduk fra landbruk
 • Solfangerfolie
 • Emballasje for farlig avfall