De fleste av oss ønsker å leve mer bærekraftig, men vet ikke helt hvordan. Hvordan skaper jeg mindre avfall? Hvordan tar jeg best mulig vare på ressursene, både hjemme og på jobb? Siden 2007 har Sortere gjort det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen – ta best mulig vare på ressursene ved å kaste mindre og sortere mer.

På Sortere får du svarene, veiledningen og inspirasjonen du trenger.

Gratis sorteringsguide på deres nettside?

Sortere tilbyr søkefelt-plugins som virksomheter kan bruke i egne kanaler, som gjør det enkelt å inspirere og kommunisere om kildesortering. De som besøker dere vil raskt og enkelt få svar på hvordan noe kildesorteres. En plugin legges inn på nullkommaniks.

Søkefelt for kunder/forbrukere: Dette søkefeltet egner seg for bedrifter som har forbrukere som målgruppe og skal veilede til riktig kildesortering hjemme.

Sortere drives av LOOP

Sortere drives av LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Vi samarbeider med returselskap, kommunale og private avfallsvirksomheter, forskere, organisasjoner, offentlige virksomheter, bedrifter og andre aktører som har samme mål som oss: gjøre det enklere å kaste mindre og sortere mer. Sammen sørger vi for oppdatert og korrekt informasjon på Sortere.

Bli en del av LOOP

Vi ønsker flere samarbeidspartnere. Virksomheter kan samarbeide med oss på tre ulike måter; et langsiktig og strategisk samarbeid, et tidsbegrenset og prosjektbasert samarbeid, eller bidra med finansiell støtte.

Hovedpartnere

Områdepartner

Batteriretur

Strategiske partnere

Norsk Gjenvinning
Franzefoss

Støttespillere

ERP Norge
NOAH

Offentlige samarbeidspartnere

Kommuner og renovasjonsselskap
Senter for marin forsøpling

LOOP mottar fast årlig støtte i statsbudsjettet fra Klima- og miljødepartementet.