Å utnytte planetens ressurser best mulig handler ikke lenger bare om kildesortering. Det handler også om å lage mindre avfall og ta gode forbruksvalg. Siden 2007 har Sortere gjort det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen, ved å gi privatpersoner svar på hvordan de kan kildesortere og levere ulike typer avfall. De siste årene har Sortere jobbet mer og mer med hvordan vi kan redusere forbruket av ressurser og eget avfall.

Når du sorterer bevarer du ressursene og bidrar til å gi dem et liv videre. Når du bruker mobiltelefonen din ett år lenger, er du med på å begrense behovet for å ta ut nye naturressurser.

Fokuset på å ta bedre vare på ressursene øker i hele samfunnet vårt. Regjeringen kom i 2021 med Norges første plan for sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi har produktene lang levetid, kan repareres og gjenbrukes. Når de ikke lenger kan brukes, skal de kunne materialgjenvinnes til nye råvarer slik at ressursene kan brukes flere ganger og minst mulig går tapt. Dagens overforbruk er i stor grad drevet av et økonomisk system der forretningsmodellene baserer seg på bruk-og-kast, men modellene er i bevegelse. Vi ser flere og flere aktører som jobber med å fornye sin virksomhet til mer bærekraftige løsninger, med alt fra økt kvalitet og utleie til bedre tilgang til reservedeler og reparasjonstjenester.

De fleste av oss ønsker og synes det er viktig å leve mer bærekraftig, men vet ikke helt hvordan. Det kan virke flytende og vanskelig å få tak i. Hvordan skaper jeg mindre avfall? Hvordan tar jeg best mulig vare på ressursene jeg bruker? Hvorfor skal jeg egentlig gidde alt dette?

Sortere peker deg i riktig retning. Vi hjelper deg med å ta best mulig vare på ressursene ved å skape mindre avfall, ta vare på mer og sortere bedre. På Sortere vil du få svarene, veiledningen og inspirasjonen du trenger.

Sortere drives av Stiftelsen LOOP i samarbeid med aktører over hele landet. Alle kommuner og renovasjonsselskap legger inn og vedlikeholder lokal informasjon. Returselskaper, som har ansvar for innsamling og gjenvinning, bidrar til å sikre at informasjon på Sortere er korrekt. Vi samarbeider med forskere, organisasjoner, offentlige virksomheter, bedrifter og andre aktører som har samme mål som oss. I samarbeid jobber vi best for å ta vare på ressursene våre.

Våre partnere og støttespillere

Mange er med og bidrar med støtte til LOOP og Sortere. Partnerne og støttespillerne våre bidrar med midler knyttet til avfallstyper de har ansvar for å samle inn og gjenvinne.

Hovedpartnere

Grønt Punkt Norge
– på vegne av Plastretur og Norsk Returkartong
Sirkel Glass
Norsk Metallgjenvinning
Norsk Resy
Infinitum
RENAS
Norsirk
Recipo

Områdepartner

Batteriretur

Støttespillere

NF&TA

ERP Norge

Andre bidragsytere

Kommuner og renovasjonsselskap
Klima- og miljødepartementet