Det må du nesten bare drite i

Det må du nesten bare drite i

Visste du at søppel som kastes i do ikke bare skaper problemer i avløpsnettet, men også kan havne ute i havet? Her gir vi deg svaret på hva som skal kastes hvor og hva som kan skje når ting som snus, bind eller våtservietter spyles ned i toalettet.

Vi ønsker ikke kaste ting i toalettet som skaper problemer og hele 9 av 10 har søppelbøtte på badet (eller rett i nærheten). Likevel tar toalettet imot mye som egentlig hører hjemme i restavfallet, for eksempel linser, snus og tamponger. Utfordringen er at vi ikke har nok kunnskap om hva som kan og ikke kan kastes i toalettet, og hvilke konsekvenser det har.

Mer om kampanjen hos Hold Norge Rent.

Hva skjer egentlig med det man spyler ned i do?

Vannet og det du har spylt ned sendes gjennom et ledningsnett til et renseanlegg. For å få avløpsvannet hele veien er det flere pumpestasjoner i avløpsnettet som driver vannet videre. Våtservietter og bind som spyles ned i toalettet surrer seg ofte fast i disse pumpene og fører til pumpestans. Varer pumpestansen lenge kan det føre til overløp.

Overløp er “rømningsveier” for avløpsvannet i kloakken. Er det pumpestans, kraftig regnvær eller tette rør i avløpsnettet, trenger vannet et sted å renne ut for at det ikke skal komme opp igjen av toalettet ditt hjemme. Dette urensede avløpsvannet, med søppelet folk skyller ned, renner ut i dypet på sjøen og i bekker, elver og strandsoner. Dette kan ha store konsekvenser for natur og miljø, både på kort og lang sikt.

Søppelet som kommer seg forbi pumpene og hele veien til renseanlegget kan bli stoppet av rister. I hele landet samler og leverer renseanleggene hvert år mange tusen tonn oppsamlet søppel fra avløpsnettet, og leverer til avfallsselskaper for videre håndtering. Dette blir dyrt i lengden, noe vi innbyggere betaler for. Men ristene klarer ikke fange opp hver minste lille ting som flyter i avløpsvannet. Biter av kontaktlinser, bitte små plastbiter og annet smått søppel greier ikke ristene fange opp og blir med det rensede vannet ut i havet.

Les mer om alt dette hos Norsk Vann.

Litt matfett her og en tampong der

– gjør det noe da?

Matfett, våtservietter og annet avfall som blir skylt ned i toalett og vask skaper problemer i avløpsnettet. Alt dette binder seg sammen til solide propper, som tetter rør eller fester seg i pumper. På grunn av dette ender mye plast og annet avfall opp i havet. Så,


Den enkle løsningen på disse problemene?
Gjør som 9 av 10 og sett en søppelbøtte på badet – og bruk den.

Slik håndterer du avfall på badet

Her ser du noen produkter som ofte havner i toalettet og vasken. Klikk deg inn på bildene for å få svaret på hvor du skal kaste det, hvordan du kan kaste mindre av det og hvorfor ting som tanntråd, bind og lo fra tørketrommelen din kan skape problemer i avløpsnettet.

Informasjonen er utarbeidet av

Med støtte fra Handelens Miljøfond som et ledd i deres arbeid med å redusere plastforsøpling.