Restavfall

Sigarettstump

Sorteres som Restavfall i

Hold naturen fri for sneip I filteret i sigaretter er det 90% plast. Kaster du sneipen din på bakken eller i do kan den til slutt ende opp som mikroplast i havet og naturen.