Restavfall

kontaktlinser

Sorteres som Restavfall i

Ha ei søppelbøtte på badet så er det lett å kvitte seg med linsene med ein gong du tar dei ut.

Lokket kastar du også i restavfallet, og underdelen av plast kan du sortere som plastemballasje. Eska linsene kjem i sorterer du som papir.

Linser er små og vert raskt brutt ned til mikroplast. Noko fanges opp av anlegga, men ikkje alt. Linser som skyljas ned i vasken eller toalettet kan difor ende opp som mikroplast i havet. Les meir om dette hos Norsk Vann.

Bytt frå eingongslinser til månadslinser, eller kanskje du kan bruke briller litt oftare?