Restavfall

Lo fra tørketrommel

Sorteres som Restavfall i

Ha en søppelbøtte på badet eller i nærheten av vaskemaskinen og tørketrommelen, så er det lett å kvitte seg med loet.

Lo inneholder hår, støv og mikroplast fra klær og tekstiler. Spyler du dette ned i toalettet kan det skape problemer i rørene og avløpsnettet, ved at det binder seg sammen med hår, fett og annet søppel og skaper solide propper. Dette kan føre til pumpestopp i avløpssystemet, som igjen fører til overløp. Går avløpsvannet i overløp havner søppel og mikroplast ute i havet. Les mer hos Norsk Vann.