Restavfall

Tanntråd

Sorteres som Restavfall i

Ha en søppelbøtte på badet så er det lett å kaste tanntråden og tannflosser etter bruk.

Mange tanntråder er laget av plastmaterialer. Selv om tanntråden er liten kan den feste seg til hår og fett i avløpsnettet og danne solide propper. Dette kan føre til pumpestopp og overløp, som igjen fører til at søppel og mikroplast ender opp i havet. Les mer om dette hos Norsk Vann.

Test ut tanntråd av bambus! Den inneholder ikke plast, og kommer i tillegg i en gjenbrukbar glassbeholder.