Landbruksplast

Landbruksplast er et felles begrep for ulike typer plastemballasje som brukes i landbruk.

Landbruksplast brukes til å dyrke, oppbevare og transportere ulike produkter.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Landbruksplast på jobb

Alle bedrifter som bruker landbruksplast er lovpålagt å sørge for at plasten som kan materialgjenvinnes sorteres og leveres til materialgjenvinning.

For å kunne materialgjenvinne landbruksplasten, sorteres ulike plasttyper for seg.


Sørg for at landbruksplasten er tom og tørr før levering.  

Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes de ulike plasttypene hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve plasten er gratis å levere.


Typiske produkter dere ikke sorterer som landbruksplast:

  • Nedbrytbar plastemballasje