Hardplastemballasje

Hardplastemballasje er fast og solid, noe som gjør den godt egnet til å beskytte blant annet flytende innhold.

Hardplastemballasje er laget i ulike plasttyper som HDPE, PP, PS eller PET. 

Å kaste hardplastemballasje i restavfallet er dyrt og tungvint fordi man mister muligheten til å gjenvinne verdifulle ressurser, samtidig som kostnadene for avfallshåndtering stiger.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Hardplastemballasje på jobb

 1. Plasser sekkestativer for hardplastemballasje lett tilgjengelig og sorter avfallet i transparente sekker. Merk avfallsbeholderne tydelig med riktig plasttype.
 2. Skru av korken og lever den løst.
 3. Skyll og rist emballasjen drypptørr. Produktrester som er farlig avfall er leveringspliktig.
 4. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve plastemballasjen er gratis å levere.


Typiske produkter dere sorterer som hardplastemballasje:

 • Plastbeger 
 • Kanner
 • Flasker
 • Spann og hylser


Typiske produkter dere ikke sorterer som hardplastemballasje:

 • Drikkevareemballasje med pant
 • Emballasje merket med følgende faresymboler: Akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, kronisk helsefare, brannfarlig
 • Produkter av hardplast