Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres på gjenvinningsstasjonen.

Asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og sterkt nedsatt lungekapasitet. Hvis du skal fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese. 

Vær obs på risikoen for å støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, så risikoen for å støte på asbest er størst i hus bygd før 1980. Det kan likevel være asbest i hus bygd fram til 1986. 

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. 

Asbestisolasjon i rør. Foto: Terje Borud

Vanlige materialer med asbest:

  • Fasadeplater, eternitplater, himlingsplater
  • Isolasjon rundt rør og rørbend
  • Fliser og flislim
  • Vindsperrer og vinduskitt
  • Gulvbelegg

Levering av asbest
Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen.


Hva blir det til

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.