Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig merket "asbest" før det leveres på gjenvinningsstasjonen.

Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Asbest ble særlig brukt som byggemateriale i hus frem til 1980. Asbest er svært helseskadelig. Asbeststøv kan føre til vedvarende nedsatt lungekapasitet og lungekreft. Er du usikker eller trenger hjelp, ta kontakt med et avfallsselskap for å hjelp til håndtering av asbest.

Slik gjør du det

 1. Beskytt deg med støvmaske som dekker munn og nese ved fjerning av asbest.
 2. Pakk asbesten inn i to lag med tett emballasje. Merk pakken tydelig med «asbest».

  Lever på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot asbest.

Ja takk

 • Eternittplate
 • Fasadeplate
 • Himlingsplate
 • Fliser
 • Flislim
 • Gulvbelegg
 • Isolasjon rundt rør
 • Rørbend
 • Vindsperrer
 • Vinduskitt

Hva gjør du med…

 • Asbest under oppussing?

  Under oppussing av hus bygd før 1980 kan du støte på asbest ved renovering, fjerning av fasadeplater, kapping av rør o.l. Skal du fjerne asbest på egen eiendom, er det viktig å bruke beskyttelsesklær og støvmaske som dekker munn og nese.

Håndtering av Asbest

Asbest er helseskadelig og asbeststøv kan føre til lungekreft og nedsatt lungekapasitet. Bruk verneutstyr. Dersom asbest og asbestholdige materialer skal fjernes må arbeidsgiver oppfylle en rekke krav til hvordan arbeidet skal utføres.
 
Asbest er farlig avfall, og skal deklareres. 
 
Levering av asbest
Asbestholdig avfall skal pakkes inn i tett plastpakning og skal være tydelig merket “asbest” før avfallet leveres til avfallsmottak.
 
Større mengder kan stables på pall.
 • Pakk stabelen inn i 2 lag med plast av typen ”bygningsplast”. 
 • Plasten skal være rundt hele stabelen – også under. 
 • Teip alle skjøter og bretter med sterk teip. 
Ta kontakt med mottak om pristilbud på henting/levering av asbest. Mottaket må ha godkjennelse fra Arbeidstilsynet for å kunne ta imot asbestavfall.
 


Hva blir det til

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet.