Farlig avfallAsbest

Eternittplate

Sorteres som Farlig avfall eller Asbest i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Eternittplater inneholder asbest og er kreftfremkallende. Eternittplater ble mye brukt frem til slutten av 70-tallet og ble forbudt å bruke fra 1980.

Skal du pusse opp, ta kontakt med kommunen eller firma godkjent for asbestsanering for hjelp.

Husk skikkelig verneutstyr dersom du selv går i gang med å fjerne dette.