Asbest

Isolasjon rundt rør

Sorteres som Asbest i