AsbestBrennbar rest

Fasadeplate

Sorteres som Asbest eller Brennbar rest i

Fasadeplater kan være av ulikt materiale, og sorteringen må derfor avhenge av hva de er laget av.