Farlig avfallRestavfallAsbest

Flislim

Sorteres som Farlig avfall, Restavfall eller Asbest i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Se etter faremerke på emballasjen. Flislim med faremerke leverer du som farlig avfall.