Folie fra Landbruk kan være Solfangerfolie, Rundballefolie, PP-sekk, Fiberduk fra landbruk eller PP-folie.

Solfangerfolie

Solfangerfolie er folie som benyttes for å holde skadedyr unna dyrket mark og beskytte avdelinger
 
Hvorfor kildesortere solfangerfolie?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet