Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett brekker opp og støver. Fargen kan være hvit, grå, lys grønn eller lys blå. Asbest ble særlig brukt som byggemateriale i hus frem til 1980. Asbest er svært helseskadelig. Asbeststøv kan føre til vedvarende nedsatt lungekapasitet og lungekreft. Er du usikker eller trenger hjelp, ta kontakt med et avfallsselskap for å hjelp til håndtering av asbest.

Greit å vite

  • Asbest må leveres på hovedanlegget i Rebneskogen.

    Asbest må pakkes i 2 lag tykk plast og legges på pall.

Slik gjør du det

  1. Beskytt deg med støvmaske som dekker munn og nese ved fjerning av asbest.
  2. Pakk asbesten inn i to lag med tett emballasje. Merk pakken tydelig med "asbest".
  3. Lever på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot asbest.

Hva gjør du med…