Farlig avfallPlastemballasjeMetall

Malingsspann

Sorteres som Farlig avfall, Plastemballasje eller Metall i

Greit å vite

  • Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.
     
    Farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer og kan gjøre stor skade om det havner på avveie (eller i restavfallet).
  • Plastemballasjen er klar for sortering når det ikke er matrester eller andre produktrester igjen.

Malingsspann med rester leverer du som farlig avfall.

Malingsspann i metall, både med og uten rester, leverer du på gjenvinningsstasjonen. Selv om de er tomme og tørre kan de ikke gjenvinnes sammen med annen glass- og metallemballasje du har hjemme.

Malingsspann i plast som er helt tomme og tørre sorteres som plastemballasje.

Hvor tomt er tomt nok? Hvis du kan holde malingsspannet opp-ned uten at det renner maling ut av det, er det tomt nok for sortering. Er det et tykkere lag med størknet maling igjen i bunn, leverer du malingsspannet som farlig avfall.

En liten skvett igjen? Bruk siste rest til å male f.eks. hyller, rammer og vaser.

Flere rester i boden? Maling har ingen holdbarhetsdato, og kan holde i flere år om lokket er tett og temperaturen i bod/kjeller er jevn (frostfritt). Et tips er å skrive dato på spannet, så husker du når du brukte malingen sist.

Lukter malingen rart eller mugg når du åpner den, kan den dessverre ikke brukes. Ser den ut som den skal og lukter riktig er det bare å røre godt om før bruk.

Fjern eventuell snerk på toppen før du rører. Hvis det størknede laget er tykt og hardt er malingen blitt dårlig, og kan dessverre ikke brukes.

Får du blandet resten av malingen godt fra topp til bunn, uten at den føles seig i bunn er det bare å male i vei. Det kan være lurt å ta et teststrøk på et lite synlig sted først, for å se at malingen fungerer som den skal.

Kilde: ifi.no