Metall

Metall er produkter laget av materialer som aluminium, kobber, messing, tinn, bly, jern og stål.

Slik gjør du det

Emballasje av metall sorteres som metallemballasje.

  1. Sortér metall til gjenvinning hjemme. Om produktet fremdeles kan brukes, forsøk å selge eller gi det bort.
  2. Levér metallet på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Typiske ting du sorterer som Metall

Gardinstang, gryter og panner, Kniver, Spiker og skruer.

Typiske ting du ikke sorterer som Metall

Hermetikkbokser, Aluminiumsform.