Syrer

Syrer er som regel flytende og kommer på flasker eller kanner. 

Bruk alltid verneutstyr ved håndtering, alle syrer kan etse hud og øyne. Syrer er farlig avfall og leveringspliktig.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Syrer på jobb

 1. Sorter organiske og uorganiske syrer hver for seg. Syrer og baser skal ikke blandes.
 2. Bruk verneutstyr ved håndtering. Unngå søl og sprut på hud og øyne.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som syrer:

Organiske syrer

 • Eddiksyrer
 • Fettsyrer
 • Maursyrer
 • Karboksylsyrer


Uorganiske syrer (mineralsyrer)

 • Saltsyre
 • Svovelsyre
 • Salpetersyre
 • Flussyre


Typiske produkter dere ikke sorterer som syrer:

 • Baser
 • Løsemidler
 • Rengjøringsmidler