Rundballeplast

Rundballeplast er folie benyttet som emballasje til høy og halm.

Plasten er ofte ren og ensartet, og egner seg derfor godt til materialgjenvinning.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Rundballeplast på jobb

 1. Sorter hvit og farget rundballeplast hver for seg.
 2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve rundballeplasten er gratis å levere.
 3. Usikker på hvor du kan levere inn? Ta kontakt med avfallsselskapet dere har avtale med eller nærmeste innsamler for næringslivsplast.


Typiske produkter dere sorterer som rundballeplast:

 • Hvit rundballeplast
 • Farget rundballeplast


Typiske produkter dere ikke sorterer som rundballeplast:

 • Gjødsel- og såkornsekker
 • Fiberduk
 • Rundballenett
 • Solfangerfolie
 • Jord, sand og produktrester
 • Andre typer plast og avfallstyper