Restavfall

Restavfall er det avfallet som er igjen etter at alt sorterbart avfall er sortert ut.

Restavfall består ofte av materialer som er vanskelig å skille fra hverandre eller er skittent.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Restavfall på jobb

 1. Sorter restavfall i sekker/beholdere/container eller lever på en miljøstasjon eller på et avfallsrom.
 2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.


Typiske produkter dere sorterer som restavfall:

 • Tilgriset emballasje 
 • Blandingsemballasje 
 • Snus 
 • Ødelagte penner, blyanter, stiftemaskiner


Typiske produkter dere ikke sorterer som restavfall:

 • Matavfall og flytende væske
 • Plastemballasje
 • Impregnert og kreosotbehandlet trevirke
 • Smittefarlig- og medisinavfall, risikoavfall
 • Bildekk
 • Elektronikk 
 • Asbestholdige materiale
 • Farlig avfall (olje, maling, batterier, kjemikalier, lyskilder o.l.)
 • Brann og eksplosjonsfarlig materialet
 • Radioaktive stoffer
 • Gips
 • Tau, trosser og fiskegarn