Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler til rengjøring av kontorlokaler, varebil eller båt. 

Flasker med rester er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Tomme og drypptørre flasker hvor emballasjen er merket med Helsefarlig, Miljøfarlig og/eller Etsende, sorteres som plastemballasje. Det samme gjelder for tomme og drypptørre flasker hvor det står "Advarsel" under faresymbolene “Brannfarlig” og “Kronisk helsefare”.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Rengjøringsmidler på jobb

 1. Bruk verneutstyr ved håndtering. Unngå søl og sprut på hud og øyne.
 2. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen. Er det innhold igjen i en flaske med faremerker på, lever det alltid som farlig avfall.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.


Typiske produkter dere sorterer som rengjøringsmidler:

 • Klorin
 • Salmiakk
 • Plumbo
 • Møbelpolish
 • Sølvpuss
 • Bilvask
 • Avfettingsmidler


Typiske produkter dere ikke sorterer som rengjøringsmidler:

 • Løsemidler
 • Organiske eller uorganiske syrer og baser