Rene masser

Rene masser er masser som jord og berggrunn fra områder som ikke er forurenset.

Rene masser kan brukes videre, blant annet som utfyllinger og overdekning i byggeprosjekter.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Rene masser på jobb

 1. Separer rene masser fra lett forurensede masser, forurensede masser og fremmedelementer. 
 2. Dokumenter at massen er ren. Massen kategoriseres som ren når den ikke overstige normverdi for forurenset grunn. 
 3. Last om eller transporter den rene masse direkte til disponering, fortrinnsvis gjenbruk.


Typiske produkter dere sorterer som rene masser:

 • Ren jord
 • Ren stein
 • Ren sand
 • Ren myr
 • Ren grus
 • Ren leire
 • Betong uten forurensninger
 • Tegl uten forurensninger


Typiske produkter dere ikke sorterer som rene masser:

 • Betong
 • Asfalt
 • Armeringsjern 
 • Glass