Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk kommer som regel i spann, bokser eller tuber. Produktene er farlig avfall og leveringspliktig. 

Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet). Eldre produkter (produsert mellom 1940 og 1980) kan i tillegg inneholde særlig farlige miljøgifter som for eksempel bly, PCB eller asbest.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Maling, lim og lakk på jobb

 1. Sorter maling, lim og lakk separat fra andre avfallstyper. 
 2. Oppbevar avfallet i tette beholdere.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avfallet hentes hos bedriften etter avtale med deres avfallsselskap.


Typiske produkter dere sorterer som maling, lim og lakk:

 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Silikon
 • Akryl
 • Fugemasser/kitt og sparkel uten polyester
 • Billakk, bil- og båtvoks
 • Linolje, treolje, gulvlakk
 • Trykkfarge
 • Emballasje med rester av maling, lim, lakk
 • Tonerkassetter (sorteres for seg selv, ikke sammen med maling)


Typiske produkter dere ikke sorterer som maling, lim og lakk:

 • Fugelim og fugeskum som inneholder isocyanater
 • Spraybokser
 • Løsemidler
 • Malingsfjerner
 • Sparkel med polyester