Lyspærer og lysrør

Lyspærer og lysrør er alle slags lyspærer og lysrør, også LED-pærer/sparepærer.

Lyspærer og lysrør som inneholder kvikksølv og PCB er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, dyr og miljø om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Lyspærer og lysrør på jobb

 1. Sorter lyspærer og lysrør hver for seg, separat fra annen elektronikk. 
 2. Emballer avfallet slik at det ikke knuses under lagring og transport.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve lyspærene og lysrørene er gratis å levere.Sparepærer og lysrør:

 • Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 • Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no


Typiske produkter dere sorterer som lyspærer og lysrør:

Alle typer lyspærer og lysrør, også kvikksølvholdige:

 • Kompakte lysstoffrør (sparepærer)
 • Lysstoffrør
 • Høytrykkslamper
 • Metallhalogenlamper
 • Lavtrykkutladningslamper
 • LED 
 • Andre produkter og utstyr av lignende art og størrelse.


Typiske produkter dere ikke sorterer som lyspærer og lysrør:

 • Lyskilder montert i armatur
 • Emballasje  
 • Andre typer elektronikk
 • Annet avfall