Kartong

Kartong, eller emballasjekartong, er bokser, drikkekartong og esker som har inneholdt alt fra frossenpizza, melk og kjeks til verktøy og utstyr.

Ved å sortere kartong reduseres behovet for å hente ut nye råvarer for å lage ny emballasje. 

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Kartong på jobb

 1. Skyll eller tørk kartongen fri for rester. 
 2. La den tørke en stund opp ned.
 3. Brett kartongen sammen, slik at den tar minst mulig plass i beholderen.
 4. Krav til hvordan kartong sorteres varierer. Er du usikker på hva som gjelder hos din bedrift? Ta kontakt med avfallsselskapet dere har avtale med.


Typiske produkter dere sorterer som kartong:

 • Frokostblandingseske
 • Pizzaesker
 • Eggekartong
 • Skoesker
 • Esker som har inneholdt frokostblanding, kjeks, ris, småelektronikk, kosmetikk, verktøy og utstyr
 • Yoghurtkartong


Typiske produkter dere ikke sorterer som kartong:

 • Fuktig papir, papp og kartong
 • Papir, papp og kartong som er tilgriset med mat
 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Annet avfall