Innernett

Innernett er nettet som legges rundt rundballene før rundballefolien tas på.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Innernett på jobb

  1. Sorter innernett og folie hver for seg.
  2. Sørg for at innernettene oppbevares på et tørt og rent sted.
  3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve innernettet er gratis å levere.


Typiske produkter dere sorterer som innernett:

  • Innernett


Typiske produkter dere ikke sorterer som innernett:

  • Rundballeplast