Impregnert trevirke

Impregnert trevirke er trevirke som er impregnert med krom, kobber, arsen (trykkimpregnert) eller kreosot. Nytt impregnert trevirke har en grønnaktig farge, mens kreosotimpregnert trevirke er brunt. 

Impregnert trevirke er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Impregnert trevirke på jobb

 1. Sorter og lever trykkimpregnert og kreosotimpregnert trevirke hver for seg. 
 2. Emballer avfallet slik at emballasjen holder seg tett under transport og ved håndtering på mottak.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som impregnert trevirke:

 • Terrasser, stakitt og gjerdestolper
 • Dører og vinduer
 • Brygger
 • Jernbanesviller
 • Rivningsvirke
 • Kapp
 • Transportemballasje o.l. som er rent eller overflatebehandlet med maling og lakk
 • Spon- og kryssfinerplater i små mengder (under 5 % av lasset)


Typiske produkter dere ikke sorterer som impregnert trevirke:

 • Gips
 • Gjenstander av metall, stein o.l som kan ødelegge utstyr
 • Siporex
 • Asfalterte plater
 • Rent treverk
 • Andre avfallstyper