Herdere

Herdere er stoffer som brukes i plast eller lim for å få dem til å stivne eller herde. 

Herdere er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Herdere på jobb

 1. Bruk verneutstyr ved håndtering. Unngå søl og sprut, herdere kan gi etseskader og irritere luftveier, øyne og hud.
 2. Oppbevar herdere adskilt fra brennbare stoffer. Hold organiske og uorganiske forbindelser adskilt.
 3. Emballer avfallet slik at emballasjen holder seg hel og kan tåle eventuelle påkjenninger under transport.
 4. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 5. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 6. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som herdere:

 • Hydrogenperoksid
 • Herdeplast/epoxy
 • Permanganater
 • Isocyanater
 • Natrium, kalium, kalsium, karbid


Typiske produkter dere ikke sorterer som herdere:

 • Maling
 • Lim
 • Lakk