Glass

Alle produkter av glass som ikke er glassemballasje.

Produkter av glass kan ha andre egenskaper og høyere smeltegrad enn glassemballasje, eller inneholde farlig avfall, og kan derfor ikke gjenvinnes sammen med glassemballasje.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Glass på jobb

Produkter av glass uten miljøgifter (f. eks. bilglass):

 1. Sorter ulike typer glass hver for seg.
 2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.


Produkter av glass som inneholder miljøgifter (f. eks. vindusruter med PCB) eller elektronikk (f. eks. lyspærer/sparepærer), sorteres som farlig avfall:

 1. Sorter ulike typer glass hver for seg. 
 2. Merk emballasjen slik at det kommer tydelig frem at innholdet er “farlig avfall”. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som glass:

 • Bygningsglass
 • Vindusglass (merk: mange vindusglass, f. eks. isolerglassruter, karakteriseres som farlig avfall)
 • Bilglass
 • Produkter av glass, f.eks. glassvaser, øl- og vinglass
 • Laminert og ikke-laminert glass


Typiske produkter dere ikke sorterer som glass:

 • Glassemballasje
 • Vindusruter med PCB
 • Lyspærer