EPS

EPS er en lett og voluminøs emballasje som ofte blir kalt isopor.

Vanlige bruksområder for EPS er fiskekasser og transportbeskyttelse for elektronikk og møbler.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres EPS på jobb

  1. Plasser avfallsbeholdere for EPS der varer pakkes ut. Merk avfallsbeholderne tydelig med sorteringsmerket for EPS.
  2. Sorter EPS i beholdere eller i store sekker (400 til 800 liter).
  3. Bruk komprimator om det er dårlig plass.
  4. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve EPS/isoporen er gratis å levere.


Typiske produkter dere sorterer som EPS:

  • Transportbeskyttelse for elektronikk og møbler
  • Fiskekasser


Typiske produkter dere ikke sorterer som EPS:

  • EPS fra bygg- og anleggsbransjen som har andre bruksområder enn emballasje.
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
  • Andre avfallstyper