Dekk

Dekk består av ulike gummiblandinger og kan inneholde miljøgifter. Dekk sorteres adskilt fra annet avfall.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Dekk på jobb

 1. Fjern felger og andre elementer fra dekket.
 2. Sorter dekk i beholder/container.
 3. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve dekkene er gratis å levere.


Typiske produkter dere sorterer som dekk:

 • Personbildekk
 • Traktordekk 
 • Lastebildekk
 • Anleggsdekk


Typiske produkter dere ikke sorterer som dekk:

 • Felger
 • Metallgjenstander
 • Transportbånd
 • Gummibelter fra maskiner
 • Skytematter