Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall er avfall som oppstår på en byggeplass.

Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelig for helse og miljø. Disse materialene er farlig avfall og leveringspliktig.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Bygg- og anleggsavfall på jobb

Bygg- og anleggsavfall uten forurensning eller miljøgifter:

 1. Sorter ulike avfallstyper hver for seg (plast, rent trevirke, betong uten miljøgifter, asfalt uten steinkulltjære osv.).
 2. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak.


Bygg og anleggsavfall som er farlig avfall:

 1. Sorter ulike avfallstyper hver for seg (betong med miljøgifter, asfalt med steinkulltjære, isolerglassruter med PCB osv.).
 2. Merk emballasje/beholder/container tydelig med “farlig avfall”.
 3. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no.
 4. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Utarbeid en avfallsplan for byggavfall når:

 • Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen omfatter over 300 m².
 • Vesentlig endring eller riving av bygningen omfatter over 100 m² eller 10 tonn bygg- og rivingsavfall.


Typiske produkter dere sorterer som bygg- og anleggsavfall:

 • Trevirke
 • Plastemballasje
 • Papp
 • Betong
 • Gips
 • Plastemballasje
 • Elektronikk
 • Metall