Batteri

Batteri er alt fra småbatteri som brukes i klokker, lommelykter og trådløse tastaturer, til store nødstrømsbatteri og batteri som sitter i elektriske biler og skip.  

Batteri som inneholder bly, kvikksølv eller kadmium er svært skadelige for både mennesker, dyr og miljø. Ved å sortere batteriene riktig, sørger vi for at de blir behandlet videre på en trygg måte uten at miljøgifter lekker ut.  

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Batteri på jobb

Sorter ulike batteritypene i ulike grupper og deklarer hver for seg.

 1. Teip polene på batteriene før de legges i beholdere for å unngå kortslutning og brann.
 2. Sorter ulike batterityper hver for seg. 
 3. Oppbevar batteriene i beholdere med lokk.
 4. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 5. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 6. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til mottak. Bedriften må dekke kostnadene for oppbevaring og transport inn til mottaksanlegget, men selve batteriene er gratis å levere


Typiske produkter dere sorterer som batteri:

 • Nikkel- og kadmiumbatteri
 • Oppladbare litiumbatteri
 • Engangs litiumbatteri
 • Kvikksølvholdige batteri
 • Småbatteri


Typiske produkter dere ikke sorterer som batteri:

 • Lyspærer
 • Elektronisk avfall