Avfall med ftalater

Ftalater er en type stoffer som brukes i ulike produkter, hovedsakelig som mykgjører i plast, særlig i PVC.

Avfall med ftalater er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Avfall med ftalater på jobb

 1. Sorter avfall med ftalater separat fra annet avfall.
 2. Sørg for at emballasjen er tett og kan tåle eventuelle påkjenninger under transport.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avhengig av hvilken avtale bedriften har, hentes avfallet hos bedriften eller leveres til godkjent mottak.


Typiske produkter dere sorterer som avfall med ftalater:

 • Gulvbelegg (eks vinylbelegg) og takbelegg
 • Kabler og ledninger
 • Fugemasse
 • Understellsbehandling av biler
 • Membraner for våtrom


Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter: 

 • Phthalate
 • Di(2-ethylhexyl)phthalate
 • Di(2-etylheksyl)ftalat
 • Dietylheksylftalat
 • DEHP


Typiske produkter dere ikke sorterer som avfall med ftalater:

 • Annet avfall 
 • Annet byggavfall