Bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er kjemikalier tilsatt i mange ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. 

Avfall med bromerte flammehemmere er farlig avfall og leveringspliktig. Farlig avfall kan gjøre stor skade på helse, miljø og dyr om det havner på avveie (eller i restavfallet).

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Bromerte flammehemmere på jobb

 1. Avfall med bromerte flammehemmere, som er over grensen for farlig avfall, sorteres separat som egen avfallstype.
 2. Emballer avfallet slik at emballasjen holder seg hel og kan tåle eventuelle påkjenninger under transport.
 3. Merk emballasjen tydelig med “farlig avfall”. 
 4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no. 
 5. Avfallet hentes hos bedriften etter avtale med deres avfallsselskap.


Typiske produkter dere sorterer som bromerte flammehemmere:

 • Plast i elektroniske produkter, generelt plastkomponenter som blir varme under bruk
 • Kabler og ledninger
 • Gummi
 • Brannsikre tekstiler som flammehemmende klær, tepper og møbeltrekk
 • Isolasjonsmaterialer (EPS, XPS, cellegummi, PE-skum, byggisopor)


Typiske produkter dere ikke sorterer som bromerte flammehemmere:

Det er ikke alle nevnte produkter som inneholder bromerte flammehemmere. Avfallet må dokumenteres hvorvidt det er farlig avfall eller ikke.

 • Avfall med bromerte flammehemmere under grensen for farlig avfall
 • Farlige komponenter fjernet fra kassert utstyr (elektronikk) som inneholder bromerte flammehemmere
 • Annet avfall