Asbest

Asbest er et trådformet mineral som lett løses opp og avgir støv.

Bruk av asbest i bygg ble forbudt i 1980, men det kan likevel være asbest i bygg satt opp før 1986. Asbest er farlig avfall og leveringspliktig.

Finn avfallsselskap i kart 

Slik håndteres Asbest på jobb

  1. Bruk verneutstyr ved håndtering. 
  2. Lever asbestavfall emballert i to lag plast eller i en lukket, gjennomsiktig sekk. Emballasjen skal forhindre spredning av asbeststøv.
  3. Merk emballasjen tydelig med “inneholder asbest”. 
  4. Avfallets opprinnelse, kvalitet og type må dokumenteres. Deklarasjonsskjema og veiledning til hvordan dette gjøres finner du på avfallsdeklarering.no.
  5. Kontakt mottak om pristilbud på henting/levering av asbest. Mottaket må ha godkjennelse fra Arbeidstilsynet for å kunne ta imot asbestavfall. 


Typiske produkter dere sorterer som asbest:

  • Asbest


Typiske produkter dere ikke sorterer som asbest:

  • Annet avfall