Papir

Det meste av papir kan gjenvinnes. Papiret blir sortert og oppbløtt, og trykksverte, lim, og stifter fjernes. Den rene massen med returfiber blir gjenvunnet.
 
Vanlige papirprodukter:
  • Kontorpapir
  • Aviser, blader og magasiner
  • Trykkeripapir
  • Makulert papir
 
Hvorfor sortere papir?
  • Innsamlet papir kan bli til nye papirprodukterpapir
  • Tungt og dyrt å ha i restavfallet

Håndtering av Papir

  • Sølete/fettete papir og papir sammensatt med for eksempel plastrygg, metallrygg eller omslag skal sorteres som restavfall. Dette kan ødelegge gjenvinningsprosessen.
  • Avfallsselskaper har ulike ordninger for sortering og innsamling av papir. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med egen sortering av denne typen papir.