Batteri

Foto: Terje Borud
 
Miljøskadelige batterier inneholder enten kadmium, kvikksølv, eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium),Hg (kvikksølv) eller Pb (bly).
 
 
Blybatterier
Er ofte tyngre enn andre batterier av samme størrelse 
Vanlige produkter med blybatterier:
  • Alle startbatterier til biler og båter
  • Batterier til støvsugere, hageverktøy og eldre videokameraer. 
 
Oppladbare batterier
Kan se ut som vanlige engangsbatterier, være flate, eller samles i kassetter. Vanlige produkter med oppladbare batterier: mobiltelefoner, trådløse telefoner, videokameraer, bærbare pc-er, barbermaskiner, tannbørster, støvsugere
 
Knappcellebatterier
Ser ut som små, sølvfargede knapper. Det er to typer. Litiumholdige batterier er svært tynne og oftest merket med Li-Mn. 
Kvikksølvholdige knappcellebatterier mangler ofte merking og er mindre og tykkere enn litiumbatteriene. 
Vanlige produkter med knappcellebatterier: Høreapparater, klokker, fotoutstyr, miniatyrelektronikk
 
Hvorfor sortere batterier?
  • Leveringspliktig: Alle batterier skal leveres inn.
  • Gratis å levere: Det er gratis å levere batterier. Batterier kan leveres tilbake til forhandler som selger tilsvarende batterier, eller til godkjent mottak.
  • Helsefare/miljøfare: Batterier som inneholder bly, kvikksølv, eller kadmium er svært skadelige for både mennesker, dyr og miljø. Ved å levere inn batterier sørger du for at de går inn i et lukket kretsløp slik at materialene kan brukes på nytt uten at miljøgifter lekker ut. 

Håndtering av Batteri

  • Alle batterier skal leveres inn. Alle batterier kan leveres gratis til forhandlere som selger batterier av samme type. Miljøskadelige batterier er farlig avfall og skal deklareres. Ulike typer batterier skal deklareres.
  • Skadde blybatterier kan lekke svovelsyre som kan gi alvorlige etseskader på hud og øyne. Det er fare for elektrisk støt. Bruk verneutstyr. Skadde batterier sorteres separat og pakkes for å unngå lekkasje. 
  • Knappcellebatterier kan inneholde enten litium eller kvikksølv. Litiumbatterier er farlig gods og skal pakkes med støt- og brannhemmende materiale.
  • Teip polene for å unngå kortslutning av polene. Dette gjelder særlig litiumbatterier.