Metall

All type metall som ikke er metallemballasje. Metall og gjenvinnbare metalldeler videreforedles på smelteverk i Norge og utlandet. Gjenvunnede metaller blir til viktige råvarer i industrien og og brukes i produksjonen av nye metallprodukter.
 
Eksempler på metalltyper og produkter:
 • Jern 
 • Aluminium
 • Kobber
 • Bly
 • Sink
 • Messing
 • Tomme og tørre malingsbokser
 • Stålbånd
 • Rustfrie og syrefaste materialer
Hvorfor sortere ut metall?
 • Tungt og dyrt å ha i restavfallet
 • Kan få betalt for innlevering av metallavfall
 • Blir gjenvunnet til råmaterialer for nye produkter
 • Svært energibesparende å gjenvinne metall sammenlignet med utvinning av råstoffer

Håndtering av Metall

 • Ved sortering innlevering av metall kreves det ofte at det ikke skal innehold andre produktrester eller avfall. 
 • For enkelte metaller kan det være spesifikke krav ved utsortering av enkeltmetaller. Hvordan det sorteres ut kan påvirke pris.
Metall er en ettertraktet råvare. Mange aktører/mottak betaler for innlevering av metallavfall. Metallet blir videreforedlet og solgt som råvarer  på det internasjonale råvaremarkedet.