Metallemballasje

Metallemballasje inkluderer all emballasje for mat og drikke laget av metall (unntatt drikkebokser med pant).
 
Eksempel på produkter som skal sorteres som glassemballlasje:
 • Hermetikkbokser
 • Metallokk
 
Eksempler på produkter som ikke skal sorteres som glassemballasje:
 • Svært urein metallemballasje
 • Metallgjenstander som ikke er emballasje
 • Drikkebokser med pant
 • Metallemballasje med faremerking
Hvorfor kildesortere metallemballasje?
 • Blir gjenvunnet til nye produkter
 • Svært energibesparende å gjenvinne metall sammenlignet med utvinning av råstoffer

Håndtering av Metallemballasje

 • Metallemballasje skylles og tørkes før det sorteres. 
 • Ved sortering av metallemballasje er det viktig at det kun sorteres ut det metallet som er brukt som emballasje.  
 • Vanligvis sorteres og leveres metallemballasjen inn sammen med glassemballasje. 
Metall som ikke er emballasje eller merket med ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv skal ikke sorteres som metallemballasje.